Biryanis

(Mix with Pulao Rice and extra vegetable sauce)

1

Chicken Biryani

 

6.50

2

Tandoori Chicken Biryani

 

6.50

3

Meat Biryani

 

6.50

4

Mince Biryani

 

6.50

5

Prawn Biryani

 

6.50

6

King Prawn Biryani

 

7.50

7

Mushroom Biryani

V

6.00

8

Vegetable Biryani

V

6.00

9

Chicken & Prawn Biryani

 

7.00

10

Chicken & Mushroom Biryani

 

7.00

11

Meat & Prawn Biryani

 

7.00

12

Mince & Prawn Biryani

 

7.00

13

Chana Biryani

V

6.00

14

Meat & Mushroom Biryani

 

7.00

15

Prawn & Mushroom Biryani

 

7.00

16

Chicken Tikka Biryani

 

7.00

17

Tropical Biryani

 

7.00

 

(special mix-meat, chicken, prawn & mushroom)

 

 

rice1